: - מה אעשה אין לי כוח לצייר בגרפי בסאי במחשב שלי


- -?

:


:


 © - | | | / ? !