: הם פשוט זוג נפלא (ובקרוב אצייר את cariy וtweek )-הם זוג גייי:)


- -?

:


:


 © - | | | / ? !