: היד שלי מתה! שוב! בפעם השנייה היום!


- -?

:


:


 © - | | | / ? !