: הבקשות יראו יפה יותר מהציור קראפ שעשיתי עכשיו


- -?

:


:


 © - | | | / ? !